Ibland räcker inte hörapparaterna till och då behöver man extra hörhjälpmedel.

För dig som har hörapparat eller hörselimplantat kan det i ibland behövas komplettering med
tekniska hjälpmedel. Det finns en del situationer på arbetsplatser, t ex störande bakgrundsljud,
långa avstånd till ljudet och annat, som gör att du får anstränga dig extra mycket att höra i.

Det kan leda till trötthet, oro och minskad koncentration. Att ha nedsatt hörsel ska inte vara ett hinder
för att kunna delta och orka med sin arbetsdag. Med bra hörapparater och tekniska hjälpmedel till dem får du
lättare att använda den fasta telefonen,mobilen samt att delta i möten,sammanträden och utbildningar igen.
Hela din arbetsdag med svåra lyssningssituationer kan bli bättre med rätt hjälpmedel.
Vi har audionomer med specialkompetens som hjälper dig att hitta en lösning för just dig och din arbetsplats.

Hur går det till?
Tillsammans med dig gör audionomen en behovsutredning och eventuellt ett arbetsplatsbesök.
Du bestämmer omfattningen av hjälpmedlen det är ditt behov och önskemål som styr.
Därefter provas de hjälpmedel du är i behov av ut t ex till telefon, möten osv Audionomen hjälper dig att
göra en ansökan om finansiering hos försäkringskassan. Det ingår hjälpmedel, utredning, anpassning och utbildning.

Det är din rättighet att höra bra på din arbetsplats!