Varför ska du välja HÖRAB?

  • HÖRAB är ett privatägt företag, vi är auktoriserade av Stockholms läns landsting.
  • Vi är inte ägda eller knutna till någon enskild leverantör.
  • Vi är auktoriserade av landstinget innebär att vi arbetar enligt deras regler och riktlinjer.
  • Vi är leverantörsoberoende betyder att vi kan erbjuda den senaste tekniken från samtliga leverantörer.

För dig som kund innebär det att du kan använda din rätt att välja Fritt val hjälpmedel!

Du kan välja en hörapparat eller hjälpmedel från landstingets urval. Då betalar du en förskrivningsavgift och
lånar hörapparaten av landstinget.
Eller så väljer du att köpa en hörapparat med rekvisition. Rekvisition är ett bidrag, som du får av landstinget.
Då väljer du en hörapparat med den senaste tekniken från samtliga leverantörer på marknaden.

Tekniken i hörapparater och tekniska hjälpmedel utvecklas hela tiden.
Vår målsättning är att hela tiden uppdatera oss och erbjuda den senaste tekniken.
Vårt mål är att tillgodose varje persons behov och önskemål för att få ökad livskvalitet och
ett hörklart ljud både privat och på arbetet.