Aktuellt:


Viktig information om hörseltekniska hjälpmedel

Den 1 juli 2016 beslutade Post-och Telestyrelsen om begränsningar i frekvensområden för trådlös kommunikation. Detta leder till att vissa hörseltekniska hjälpmedel blir olagliga att använda fr om 1 januari 2017.

Det gäller framförallt många Digisystem från Comfort Audio som är levererade före nyår 2015, ofta arbetshjälpmedel som bekostats av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen

Yrkesverksamma kan ansöka om att få sin utrustning utbytt.

Vi hjälper dig gärna med ansökan och anpassning.

Ring eller maila oss  för att få hjälp med detta.